09-8659280
קורס מדריכי גלישה (סנפלינג)

קורס מדריכי גלישה (סנפלינג)

משך הקורס הינו:
להלן המועדים הקרובים לקורס מדריכי גלישה - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
 
השתלמות עבודה בגובה לעובדים

השתלמות עבודה בגובה לעובדים

משך ההשתלמות הינו: יום אחד - יומיים (בהתאם לתכנים הנדרשים)
להלן המועדים הקרובים ל: השתלמות עבודה בגובה 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
 
קורס מדריכי עבודה בגובה

קורס מדריכי עבודה בגובה

משך הקורס הינו: 5 ימים
להלן המועדים הקרובים לקורס מדריכי עבודה בגובה - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
 
רענון מדריכי עבודה בגובה

רענון מדריכי עבודה בגובה

משך הרענון הינו: יומיים
להלן המועדים הקרובים ל: רענון מדריכי עבודה בגובה 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
 
קורס מטפס תרנים

קורס מטפס תרנים

משך הקורס הינו: 5 ימים
להלן המועדים הקרובים לרענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
מבחן הסמכה מטפס תרנים

מבחן הסמכה מטפס תרנים

להלן המועדים הקרובים למבחן הסמכת מטפס תרנים.
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
רענון מטפסי תרנים

רענון מטפסי תרנים

משך הרענון הינו: יומיים 
להלן המועדים הקרובים לרענון מטפס תרנים - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
מבחן הסמכה מנהל מקצועי טיפוס תרנים

מבחן הסמכה מנהל מקצועי טיפוס תרנים

להלן המועדים הקרובים למבחן הסמכת מנהל מקצועי טיפוס תרנים.
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס מנהל מקצועי טיפוס תרנים

קורס מנהל מקצועי טיפוס תרנים

משך הקורס הינו: 5 ימים
להלן המועדים הקרובים לקורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים- 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
 
מבחן הסמכה מנהל מקצועי גולש מעטפת

מבחן הסמכה מנהל מקצועי גולש מעטפת

להלן המועדים הקרובים למבחן הסמכת מנהל מקצועי גולש מעטפת .
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
רענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

רענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

משך הרענון הינו: יומיים 
להלן המועדים הקרובים לרענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים - 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס גולש מעטפת

קורס גולש מעטפת

משך הקורס הינו: 6 ימים
להלן המועדים הקרובים לקורס גולש מעטפת - 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
 
רענון גולש מעטפת

רענון גולש מעטפת

משך הרענון הינו:
להלן המועדים הקרובים לרענון גולש מעטפת - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
 
מבחן הסמכה גולש מעטפת

מבחן הסמכה גולש מעטפת

להלן המועדים הקרובים למבחן הסמכת גולש מעטפת.
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס מנהל מקצועי גולש מעטפת

קורס מנהל מקצועי גולש מעטפת

משך הקורס הינו: 10 ימים
להלן המועדים הקרובים ל: קורס מנהל מקצועי גולש מעטפת למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
.
 
רענון מנהל מקצועי גולש מעטפת

רענון מנהל מקצועי גולש מעטפת

משך הרענון הינו: 3 ימים
להלן המועדים הקרובים לרענון מנהל מקצועי גולש מעטפת למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280
קורס בונה פיגומים מקצועי

קורס בונה פיגומים מקצועי

משך הקורס הינו:
להלן המועדים הקרובים לקורס -
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס גוזם עצים שלב א'

קורס גוזם עצים שלב א'

משך הקורס הינו: יום אחד
להלן המועדים הקרובים ל: קורס עובד גוזם עצים שלב א'- 
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס גוזם עצים שלב ב'

קורס גוזם עצים שלב ב'

משך הקורס הינו: 4 ימים
להלן המועדים הקרובים ל: קורס עובד גוזם עצים שלב ב'- ל
מידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280


 
קורס גוזמים שלב ג'

קורס גוזמים שלב ג'

משך הקורס הינו: 5 ימים
להלן המועדים הקרובים לקורס גוזמים שלב ג' -
 למידע נוסף ולהרשמה: 09-8659280
קורס מדריכי עבודה לגיזום עצים א'-ג'

קורס מדריכי עבודה לגיזום עצים א'-ג'

משך הקורס: 13 ימים
להלן המועדים הקרובים ל:  מדריכי עבודה לגיזום עצים - למידע נוסף ו
להרשמה: 09-8659280


 

הרשמה לקורס

שם קורס

123
© כל הזכויות שמורות לרסקיו-1 בע"מ בניית אתרים רספונסיביים - Say