09-8659280
next
כוננות חילוץכוננות חילוץכוננות חילוץ
prev
כוננות חילוץ

חברת Rescue One מפעילה שרותי חירום וחילוץ בארץ ובחו"ל לטובת מטיילים, עובדים וארגונים המבצעים פעילויות ברמת סיכון גבוהה המחייבות תגובה מקצועית ומיידית בזמן חירום.

חילוץ מטיילים מערוץ נחל בהרי האנדים בצ'ילה, עזרה בחילוץ אדם שנקבר תחת קריסת קרקע או בניית תוכנית בטיחות לעובדים בתוך בריכות שפכים או מגדלי קירור במפעל פטרוכימי. אלו מקצת האירועים שבהם פעלו צוותי החילוץ והחירום של Rescue one.

אופי הפעילות בתחומים הללו מחייב יכולת פיזית ומנטלית לעבור משגרה לחירום בצורה מיידית, שליטה מלאה במספר רב של פריטי ציוד ייעודיים להצלת חיים וטכניקות חילוץ, בנייה של תוכניות בטיחות למניעת תאונות ופיקוח ובקרה ישירים על אופן התפתחות הארועים השונים.
כוננות חילוץ
כוננות חילוץ
© כל הזכויות שמורות לרסקיו-1 בע"מ בניית אתרים רספונסיביים - Say