כיבוי אש וחומ"ס
קורס כיבוי אש לאוכלוסיה כללית
קורס כיבוי אש רמה 1
קורס כיבוי אש רמה 2
קורס כיבוי אש רמה 3
קורס כיבוי אש רמה 4
קורס חומרים מסוכנים רמה 1
רענון חומרים מסוכנים רמה 1
בטיחות ועבודה בגובה
הכשרת עובדי גובה
קורס עבודה בגובה גוזם שלב א
קורס עבודה בגובה גוזם שלב ב
הכשרת עובדי במות הגברה ותאורה
קורס עבודה בגובה כללי
רענון עבודה בגובה עובדי במות הגברה ותאורה
רענון עבודה בגובה כללי
קורס מדריכי עבודה בגובה
מדריכי עבודה בגובה
מדריכי עבודה בגובה לגיזום עצים
מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה
רענון מדריכי עבודה בגובה כללי
רענון מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה
קורס מטפס תרנים
קורס מטפס תרנים
רענון מטפס תרנים
קורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים
רענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים
קורס מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים
רענון מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים
קורס גולש מעטפת מבנה
קורס גולש מעטפת מבנה
רענון גולש מעטפת
מנהל מקצועי גולש מעטפת
רענון מנהל מקצועי גולש מעטפת
קורס בונה פיגומים מקצועי
חילוץ וחירום
חילוץ מגובה/חבלים
קורס חילוץ עובד ממערכת בלימת נפילה (מב"ן)
קורס חילוץ חבלים רמה 1
קורס חילוץ חבלים רמה 2
קורס חילוץ חבלים רמה 3
חילוץ מחללים מוקפים
קורס חילוץ מחללים מוקפים רמה 1
חילוץ מהריסות – רמה 1
חילוץ מהריסות – רמה 2
חילוץ מהריסות – רמה 3
ספורט
הכשרות בתחום הפעלת מתקני אתגר
קורס מפעיל פארק חבלים קבוע
קורס מחלץ פארק חבלים קבוע
קורס מנהל מתחם חבלים ארעי
קורס מדריכי גלישה מצוקים
טיפוס ספורטיבי
קורס מדריכי טיפוס ספורטיבי
קורס מפעיל קיר טיפוס
תעשייה הימית
Basic Offshore Training
קורס מילוט ימי

קורס מטפס תרנים

כיבוי אש וחומ"ס
קורס כיבוי אש לאוכלוסיה כללית
קורס כיבוי אש רמה 1
קורס כיבוי אש רמה 2
קורס כיבוי אש רמה 3
קורס כיבוי אש רמה 4
קורס חומרים מסוכנים רמה 1
רענון חומרים מסוכנים רמה 1
בטיחות ועבודה בגובה
הכשרת עובדי גובה
קורס עבודה בגובה גוזם שלב א
קורס עבודה בגובה גוזם שלב ב
הכשרת עובדי במות הגברה ותאורה
קורס עבודה בגובה כללי
רענון עבודה בגובה עובדי במות הגברה ותאורה
רענון עבודה בגובה כללי
קורס מדריכי עבודה בגובה
מדריכי עבודה בגובה
מדריכי עבודה בגובה לגיזום עצים
מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה
רענון מדריכי עבודה בגובה כללי
רענון מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה
קורס מטפס תרנים
קורס מטפס תרנים
רענון מטפס תרנים
קורס מנהל מקצועי לטיפוס תרנים
רענון מנהל מקצועי לטיפוס תרנים
קורס מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים
רענון מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים
קורס גולש מעטפת מבנה
קורס גולש מעטפת מבנה
רענון גולש מעטפת
מנהל מקצועי גולש מעטפת
רענון מנהל מקצועי גולש מעטפת
קורס בונה פיגומים מקצועי
חילוץ וחירום
חילוץ מגובה/חבלים
קורס חילוץ עובד ממערכת בלימת נפילה (מב"ן)
קורס חילוץ חבלים רמה 1
קורס חילוץ חבלים רמה 2
קורס חילוץ חבלים רמה 3
חילוץ מחללים מוקפים
קורס חילוץ מחללים מוקפים רמה 1
חילוץ מהריסות – רמה 1
חילוץ מהריסות – רמה 2
חילוץ מהריסות – רמה 3
ספורט
הכשרות בתחום הפעלת מתקני אתגר
קורס מפעיל פארק חבלים קבוע
קורס מחלץ פארק חבלים קבוע
קורס מנהל מתחם חבלים ארעי
קורס מדריכי גלישה מצוקים
טיפוס ספורטיבי
קורס מדריכי טיפוס ספורטיבי
קורס מפעיל קיר טיפוס
תעשייה הימית
Basic Offshore Training
קורס מילוט ימי

קורס מטפס תרנים

קורס מטפס תרנים

קורס מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים

קורס מנהל מקצועי לצוות מקימי תרנים

מנהל מקצועי לצוות מטפסי תרנים מספר מפגשים 4 ימים שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 12 תעודה מנהל מקצועי לצוות

קרא עוד ←
רענון עבודה בגובה כללי

רענון עבודה בגובה כללי

קורס עבודה בגובה מספר מפגשים 1 שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 30 תעודה עבודה בגובה מידע כללי על הקורס

קרא עוד ←
רענון עבודה בגובה עובדי במות הגברה ותאורה

רענון עבודה בגובה עובדי במות הגברה ותאורה

רענון עבודה בגובה בימות הגברה ותאורה מספר מפגשים 2 ימים שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 30 תעודה עבודה בגובה

קרא עוד ←
רענון מדריכי עבודה בגובה כללי

רענון מדריכי עבודה בגובה כללי

רענון מדריכי עבודה בגובה כללי מספר מפגשים 2 ימים שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 18 תעודה מדריכי עבודה בגובה

קרא עוד ←
רענון מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה

רענון מדריכי עבודה בגובה במות הגברה ותאורה

רענון מדריכי עבודה בגובה בימות הגברה ותאורה מספר מפגשים 3 ימים שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 12 תעודה מדריכי

קרא עוד ←
קורס עבודה בגובה גוזם שלב ב

קורס עבודה בגובה גוזם שלב ב

קורס עבודה בגובה גוזם שלב ב מספר מפגשים 1 שעות פעילות 08:00-17:00 כמות משתתפים מקסימלית 30 תעודה עבודה בגובה מידע

קרא עוד ←
מאמר מס' 1 – המחלץ המנטלי / יוחאי ליליאור

מאמר מס' 1 – המחלץ המנטלי / יוחאי ליליאור

המחלץ המנטלי כשאתה נכנס למעגל החם האם אתה מצטייד בקסדה, הגנה נשימתית, ציוד מגן אישי? ומה עם הנפש? האם רכשת

קרא עוד ←