offshore  ותעשיית הגז

Rescue one  נתנה לכל אורך שנות פעילותה של חברת נובל אנרג'י בישראל שירותי חילוץ מגובה וחלל מוקף , גלישת מעטפת (rope access) והתקנות  גובה מורכבות למגוון רחב של מתארי עבודה מורכבים בים ובחוף

יש לנו את היכולת והידע לספק פתרונות מקצועיים בכל מתארי הפעולה בים כולל חלל מוקף הנפות ציוד (rigging) ובניית פיגומים

צוותי העבודה שלנו נמצאים באופן תדיר באסדות הגז של ישראל ואגן הים התיכון שכן אוניות שמלוות את הפרויקט

  • פריסת כבלים באניית קידוח מאגר לוויתן ATWOOD ATVANTEDG  .
  • פריסת כבלים באסדת הגז "תמר"
  • ביצוע בדיקות אל הרס NDT למנופים באניית קידוח מאגר לוויתן ATWOOD ATVANTEDG
  • צוות כוננות חילוץ קבוע דחיקת צינורות לוויתן חוף דור
  • צוות כוננות חילוץ קבוע הקמת תחנת החוף אשדוד (AOT)
  • התקנת קווי חיים לעגורנים באסדות תמר ומארי בי